เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00042935
บาร์โค้ด39611600035355
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 136,138-142 (1 มิ.ย.,ก.ค.-ก.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai – Bound Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0