เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00146659
หมายเลขทรัพยากรi00003621
บาร์โค้ด39611600031313
เล่มล.4
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0