เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00146820
หมายเลขทรัพยากรi00004077
บาร์โค้ด39611600031305
เล่มV.2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBook – Thai Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0