เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00146417
หมายเลขทรัพยากรi00002870
บาร์โค้ด39611600028277
เล่มv.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook – English Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0