เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101772
บาร์โค้ด39611100036325
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 150-153 (ม.ค.-ก.พ.2548)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0