เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00101770
บาร์โค้ด39611100002525
เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 136-139 (มิ.ย.-ก.ค.2547)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0