เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00373198
บาร์โค้ด39611019187441
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 521 (16 มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า23 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0