เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00373150
บาร์โค้ด39611019186971
เล่ม(01 Jul.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0