เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00372611
บาร์โค้ด39611019186328
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 520 (01 มิ.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Jun 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0