เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00372045
บาร์โค้ด39611019185783
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 518 (01 พ.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า13 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0