เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00371995
บาร์โค้ด39611019185643
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 517 (16 เม.ย.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า1 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0