เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00371977
บาร์โค้ด39611019185510
เล่มVol. 32 No. 373 (Mar.) 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า30 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0