เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00371692
บาร์โค้ด39611019185148
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 6 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า15 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0