เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00371123
บาร์โค้ด39611019184661
เล่มVol. 31 No. 371 (Jan.) 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า26 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0