เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00371029
บาร์โค้ด39611019184398
เล่มVol. 32 No. 372 (Feb.) 2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า25 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0