เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00371019
บาร์โค้ด39611019184380
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 515 (16 มี.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า25 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0