เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00370958
บาร์โค้ด39611019184299
เล่มVol. 31 No. special issue (-) 2019-2020
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Mar 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0