เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00370024
บาร์โค้ด39611019183507
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 513 (16 ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0