เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369741
บาร์โค้ด39611019182699
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 512 (01 ก.พ.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า5 Feb 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0