เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00369663
บาร์โค้ด39611019182400
เล่มVol. 31 No. 370 (Dec.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า29 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0