เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00369665
บาร์โค้ด39611019182392
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า29 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0