เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00369500
บาร์โค้ด39611019182038
เล่ม(16 Dec.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0