เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369492
บาร์โค้ด39611019181931
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 510 (01 ม.ค.) 2563
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า14 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0