เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00369408
บาร์โค้ด39611019181642
เล่ม(18 Nov.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0