เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00369381
บาร์โค้ด39611019181386
เล่มVol. 30 No. 369 (Nov.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า17 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0