เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00369380
บาร์โค้ด39611019181378
เล่ม(25 Nov.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า17 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0