เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00369344
บาร์โค้ด39611019181188
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า6 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0