เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00369325
บาร์โค้ด39611019181147
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 508 (01 ธ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า4 Dec 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1