เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00369132
บาร์โค้ด39611019181006
เล่ม(11 Nov.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0