เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00369097
บาร์โค้ด39611019180669
เล่มฉบับที่ 3 (พ.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0