เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00369081
บาร์โค้ด39611019180503
เล่ม(28 Oct.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0