เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00369091
บาร์โค้ด39611019180438
เล่ม(14 Oct.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0