เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00369095
บาร์โค้ด39611019180412
เล่มVol. 30 No. 368 (Oct.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0