เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00368943
บาร์โค้ด39611019180008
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 506 (01 พ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1