เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00368742
บาร์โค้ด39611019179521
เล่ม(07 Oct.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0