เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00368702
บาร์โค้ด39611019179323
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 505 (16 ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า21 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1