เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00368232
บาร์โค้ด39611019179141
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 504 (01 ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า7 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1