เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00368184
บาร์โค้ด39611019178655
เล่ม(30 Sep.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า5 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0