เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00368086
บาร์โค้ด39611019178549
เล่ม(2/9 Sep.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0