เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00368088
บาร์โค้ด39611019178515
เล่ม(16 Sep.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0