เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00368093
บาร์โค้ด39611019178473
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 12 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า3 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0