เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00367955
บาร์โค้ด39611019178366
เล่มVol. 30 No. 367 (Sep.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า30 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0