เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00367190
บาร์โค้ด39611019178143
เล่ม(19 Aug.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0