เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00367191
บาร์โค้ด39611019178135
เล่ม(26 Aug.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0