เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00367185
บาร์โค้ด39611019178119
เล่มVol. 30 No. 366 (Aug.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า9 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0