เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00367119
บาร์โค้ด39611019177707
เล่มฉบับที่ 1 (ม.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า8 Sep 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0