เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00366666
บาร์โค้ด39611019177483
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า31 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0