เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00366238
บาร์โค้ด39611019177202
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0