เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027457
หมายเลขทรัพยากรi00366241
บาร์โค้ด39611019177160
เล่มVol. 30 No. 365 (Jul.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า24 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0