เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00195339
หมายเลขทรัพยากรi00365956
บาร์โค้ด39611019176683
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 11 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า19 Aug 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0